Kursområden

En glad deltagare

Nya utmaningar kräver nya lösningar
Tillverkningsindustrin förändras snabbt vilket kräver nya arbetssätt och smarta verktyg. Men att bara ha verktygen räcker inte, man måste veta hur de skall användas. Det kan MedVind hjälpa till med. Läs mer om våra fyra utbildningsområden till höger, eller gå direkt till kurskalendern för att boka.

Se kurskalendern här